با مهربانی در کنارتان هستیم

طرح اقساطی کلینیک دندانپزشکی مهرگان

با افزایش روز افزون هزینه های خدمات دندانپزشکی که خود متاثر از نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه های مراکز دندانپزشکی است از یک سو و پوشش بسیار اندک بیمه های تکمیلی در زمینه خدمات دندانپزشکی از سوی دیگر استفاده از این خدمات را از دسترس بسیاری از  بیماران خارج کرده است به نحویکه این روزها مردم فقط برای دریافت خدمات ضروری به مراکز دندانپزشکی مراجعه می کنند.
از آنجا که به تاخیر انداختن مراجعه به دندانپزشکی منجر به پیچیده تر شدن روند درمان و نهایتا” افزایش هزینه آن میشود بهتر است به موقع با مراجعه به دندانپزشکی  خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنید.

با افزایش روز افزون هزینه های خدمات دندانپزشکی که خود متاثر از نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه های مراکز دندانپزشکی است از یک سو و پوشش بسیار اندک بیمه های تکمیلی در زمینه خدمات دندانپزشکی از سوی دیگر استفاده از این خدمات را از دسترس بسیاری از  بیماران خارج کرده است به نحویکه این روزها مردم فقط برای دریافت خدمات ضروری به مراکز دندانپزشکی مراجعه می کنند.
از آنجا که به تاخیر انداختن مراجعه به دندانپزشکی منجر به پیچیده تر شدن روند درمان و نهایتا” افزایش هزینه آن میشود بهتر است به موقع با مراجعه به دندانپزشکی  خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنید.

جهت کسب اطلاعات بیش تر به واحد اداری کلینیک دندانپزشکی مهرگان مراجعه فرمائید.
small_c_popup.png
با مهربانی در کنارتان هستیم

طرح اقساطی مهرگان نجف آباد

با توجه به شرایط اقتصادی و به منظور تسهیل ارائه خدمات دندانپزشکی به شهروندان محترم، کلینیک دندانپزشکی مهرگان در نظر دارد هزینه خدمات دندانپزشکی را با توافق بیمار به صورت اقساطی انجام دهد. این تسهیلات شامل کلیه خدمات عمومی و تخصصی بوده و شهروندان عزیز می توانند اطلاعات بیشتر را در این  زمینه از طریق تلفن های پذیرش و یا در پیج اینستاگرام بدست آورند.

تلفن های پذیرش:  5-42649151-031
آدرس اینستاگرام:   mehreganclinicnjf@