29 فروردین 1400 2 دیدگاه

جایگاه فراموش شده مسواک در پیشگیری از کرونا

وزارت بهداشت با مطرح کردن شیوه نامه هاي بهداشتی در رسانه هاي عمومی نقش مهمی در ارتقاء دانش مردم در پیشگیري از بیماري پاندمی کرونا دارد. وزارت بهداشت در توصیه به مردم به استفاده...

6 اسفند 1399 10 دیدگاه

بوی بد دهان

درمیان حدود33 درصد مردم بوی بد دهان شایع است. که 90درصد بوی بددهان منشا داخل دهانی دارد. تشخیص و درمان بوی بد دهان در درجه اول بر عهده دندانپزشکان می باشد. این مقاله یک مطالعه...