خدمات قابل دسترس بیماران در این مرکز

خدمات تخصصی کلینیک

ترمیمی و زیبایی

ارائه خدمات تخصصی ترمیمی ،زیبایی شامل :انواع ترمیم های کامپوزیتی و ونیرکامپوزیت ،لمینیت ،فول سرام، درمان بلیچینگ (سفید کردن دندان) و.....

کودکان

ارائه خدمات تخصصی کودکان شامل: خدمات اورژانس، عصب کشی ویژه اطفال، روکشهای ویژه دندانهای شیری، انواع  فضا نگهدارنده و پلاک های مربوط به ارتودنسی پیشگیری

ریشه

ارائه خدمات تخصصی ریشه ،درمان مجدد ریشه به منظور رفع مشکلات قبلی دندانهای عصب کشی

پروتز

ارائه خدمات تخصصی ساخت انواع پروتز های ثابت روکش های PFM و زیرکونیا و روکش های ایمپلنت و پروتز های متحرک شامل: پروتز کامل و پلاک های کروم کبالت و آکریلیک

جراحی

ارائه خدمات تخصصی جراحی دهان و دندان، اپیکو، کاشت انواع ایمپلنت با سیستم های متفاوت به انتخاب بیمار

ارتودنسی

ارائه خدمات تخصصی ارتودنسی ثابت دو فک، ارتودنسی ثابت یک  فک و انواع پلاک های ارتودنسی متحرک