همکاران

سازمان های طرف قرارداد

کاربر گرامی، با کلیک روی سازمان یا بیمه مورد نظرتان، مدارک و شرایط پذیرش را مشاهده خواهید کرد. لطفاً به مدارک و شرایط پذیرش دقت فرمایید. درصورتیکه مدارک مورد نظر را همراه خود نداشته باشید امکان پذیرش وجود نخواهد داشت.

ذوب آهن اصفهان
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

بازنشستگان: همراه با ارائه دفترچه بیمه و کارت ملی- استعلام به صورت آنلاین
شاغلین: همراه با ارائه دفترچه بیمه و کارت ملی- استعلام به صورت آنلاین
شاغل ایثارگر: همراه با ارائه دفترچه بیمه و کارت ملی- کارت ایثارگری- کارت پرسنلی- استعلام به صورت آنلاین

سازمان های طرف قرارداد دندانپزشکی مهرگان بیمه سرمد
بیمه سرمد

پذیرش با ارائه دفترچه بیمه و کارت ملی

پذیرش بصورت استعلام آنلاین

سازمان های طرف قرارداد دندانپزشکی مهرگان بیمه سینا
بیمه سینا

پذیرش با ارائه دفترچه بیمه و کارت ملی

پذیرش بصورت استعلام آنلاین

سازمان تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی

پذیرش با ارائه دفترچه بیمه و کارت ملی

بانک تجارت
بانک تجارت

پذیرش با ارائه دفترچه بیمه و کارت ملی

بانک ملی - مهرگان
بانک ملی ایران

پذیرش با ارائه دفترچه بیمه و کارت ملی

سازمان های طرف قرارداد دندانپزشکی مهرگان
مجتمع فولاد مبارکه

ایثارگران: همراه با ارائه دفترچه بیمه و کارت ملی- پذیرش بصورت استعلام آنلاین

پرسنل: همراه با ارائه دفترچه بیمه، کارت ملی و کارت ایثارگری - پذیرش بصورت استعلام آنلاین

بی
بیمه پارسیان

پذیرش با ارائه دفترچه بیمه و کارت ملی

پذیرش بصورت استعلام آنلاین

سازمان های طرف قرارداد دندانپزشکی مهرگان بیمه کوثر
بیمه کوثر

پذیرش با ارائه دفترچه بیمه و کارت ملی

پذیرش بصورت استعلام آنلاین

بیمه سامان
بیمه سامان

پذیرش با ارائه دفترچه بیمه و کارت ملی

پذیرش بصورت معرفی نامه

بانک سپه
بانک سپه

پذیرش با ارائه دفترچه بیمه و کارت ملی

بیمه_البرز_تکمیلی
بیمه تکمیلی البرز

پذیرش با ارائه دفترچه بیمه و کارت ملی

پذیرش بصورت آنلاین

نیروهای مسلح -مهرگان
سازمان خدمات درمانی
نیروهای مسلح

پذیرش با ارائه دفترچه بیمه

 

بیمه آسیا سازمان های طرف قرارداد دندانپزشکی مهرگان
بیمه آسیا

پذیرش با ارائه دفترچه بیمه و کارت ملی

پذیرش بصورت استعلام آنلاین

صنعت نفت
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

پذیرش با ارائه دفترچه بیمه و کارت ملی

سازمان های طرف قرارداد دندانپزشکی مهرگان
بیمه تجارت نو

پذیرش با ارائه دفترچه بیمه و کارت ملی

پذیرش بصورت استعلام آنلاین

بانک ملت
بانک ملت

پذیرش با ارائه دفترچه بیمه و کارت ملی

بیمه تکمیلی ملت
بیمه تکمیلی ملت

پذیرش با ارائه دفترچه بیمه و کارت ملی

پذیرش بصورت معرفی نامه

بیمه دانا سازمان های طرف قرارداد دندانپزشکی مهرگان
بیمه دانا

پذیرش با ارائه دفترچه بیمه و کارت ملی

پذیرش بصورت استعلام آنلاین

سازمان های طرف قرارداد دندانپزشکی مهرگان بیمه معلم
بیمه معلم

پذیرش با ارائه دفترچه بیمه و کارت ملی

پذیرش بصورت معرفی نامه

سازمان های طرف قرارداد دندانپزشکی مهرگان بیمه نوین
بیمه نوین

پذیرش با ارائه دفترچه بیمه و کارت ملی

پذیرش بصورت معرفی نامه

بیمه خدمات درمانی
بیمه خدمات درمانی

پذیرش با ارائه دفترچه بیمه و کارت ملی

بانک مسکن
بانک مسکن

پذیرش با ارائه دفترچه بیمه و کارت ملی

شرکت سهامداران

شرکت سهامداران

پذیرش بصورت معرفی نامه

همکاران ما آماده پاسخگویی به پرسش های شما عزیزان در 24 ساعت شبانه روز هستند

03142649151-5

با جزئیات بیشتر بدانید

ویدئوهای سازمان های طرف قرارداد